Politica privind protectia datelor

Cine este entitatea care prelucrează datele tale personale?

Flexpresso S.R.L. este o societate organizată și care funcționează în conformitate cu legile din România, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 78, jud. Dolj, înregistrată la ORC sub nr. J16/1163/2011, având CUI (RO) 28661428.

Ce date prelucram?

La inregistrarea dumneavoastra putem colecta urmatoarele categorii de date personale:

 • nume si prenume;
 • informatii de contact (adresa, telefoane de contact, inclusiv adresa de e-mail);
 • cod numeric personal;

Aceste date au fost sau sunt colectate în relația comercială desfășurată sau care este în curs de desfășurare și pentru care ți-ai exprimat consimțământul potrivit legislației în vigoare.Pentru a preveni accesul neautorizat la datele dumneavoastra sau divulgarea acestora catre terti am pus la punct mai multe proceduri adecvate, fizice, electronice si administrative, care sa securizeze aceste date.

Ne poți solicita oricand să ștergem datele tale din baza noastră de date contactand Responsabilul privind Protecția Datelor cu caracter personal la adresa de mai sus(Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 78, jud. Dolj, telefon 0372.722.511 int 115 ) și la adresa de e-mail: roxana.ghiocel@flexpresso.ro .

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Inscrierea datelor dumneavoastra cu caracter personal in formularul de creare cont si/sau de Comanda sau de Contact reprezinta acordul expres si neechivoc ca toate datele personale sa fie incluse in baza de date a SC FLEXPRESSO SRL, inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub nr. 21597/12/12/2011, precum si acordul expres si neechivoc ca toate datele dumneavoastra cu caracter personal sa fie stocate, utilizate si prelucrate pentru:

 • a trimite confirmarea comenzilor, livrarea produselor comandate;
 • a raspunde solicitarilor dumneavoastra;
 • a trimite uneori e-mail-uri promotionale despre produsele noi, ofertele speciale sau alte informatii pe care consideram ca le veti gasi interesante folosind adresa de e-mail transmisa catre noi;
 • a ne imbunatati serviciile si produsele;
 • a adapta site-ul nostru la cerintele si interesele dumneavoastra.

In conformitate cu dispozițiile legii naționale (Lg. 677/2001) și a Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) avem obligația să administrăm datele tale cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile enumerate mai sus.

Cine are acces la datele Dvs.?

Vă aducem la cunoștință că, pentru funcționarea eficientă a platformei, utilizăm diferite servicii de la furnizori externi sau interni (”persoane împuternicite de operator”), cărora le putem transmite o parte din datele cu caracter personal colectate de la Dvs., cu mențiunea expresă că vom apela doar la persoane împuternicite care oferă garanţii suficiente pentru punerea în aplicare a unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să respecte cerinţele prevăzute în Regulament şi să asigure protecţia drepturilor Dvs. Categoriile de servicii pentru care colaborăm cu furnizorii mai sus menționați și datele cu caracter personal transferate acestora sunt următoarele:

 • Servicii de curierat/poștă - nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, adresă;

Cât timp sunt stocate datele Dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de Dvs. vor fi prelucrate pe perioada derulării relațiilor contractuale cu Dvs., precum și ulterior, pentru o durată rezonabilă, care nu poate fi mai scurtă decât termenul general de prescripție.

Care sunt drepturile Dvs.?

În calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi:

 • -dreptul de acces la date – aveți dreptul de a obține din partea Flexpresso SRL o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc, precum și acces la datele respective; totodată, puteți obține o copie a datelor cu caracter personal furnizate societății noastre și care fac obiectul prelucrării; pentru orice alte copii solicitate de Dvs., Flexpresso SRL poate percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative; în cazul în care introduceți cererea în format electronic și cu excepția cazului în care solicitați un alt format, informațiile vă vor fi furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent;
 • - dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține rectificarea de către FlexpressoSRL a datelor cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete; Flexpresso SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice rectificare a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la ștergerea datelor – aveți dreptul de a obține din partea Flexpresso SRL ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Flexpresso SRL are obligația de a șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; (iii) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine Flexpresso SRL în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al legislației române; Flexpresso SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la restricționarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Flexpresso SRL restricționarea prelucrării în cazul în care vă aflați într-unul din următoarele cazuri: (i) contestați exactitatea datelor, pentru perioada care îi permite Flexpresso SRL să verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; (iii) Flexpresso SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrarii, dar Dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Flexpresso SRL prevalează asupra drepturilor Dvs.; Flexpresso SRL va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter personal orice restricționare a prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate și vă va informa cu privire la acești destinatari, dacă veți solicita acest lucru;
 • - dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele Dvs. cu caracter personal, astfel cum acestea au fost furnizate către Flexpresso SRL, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator, în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, aveți dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la Flexpresso SRL la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;
 • - dreptul la opoziție – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, în orice moment, prelucrării datelor Dvs. cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;
 • - dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • - dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • - dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuate de Flexpresso SRL pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Cum aveți acces la datele Dvs.?

Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-ați transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveți, astfel cum sunt acestea menționate în cadrul secțiunii anterioare, ne puteți contacta la adresa: Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 78, jud. Dolj.

Flexpresso S.R.L. vă va furniza informațiile solicitate în format electronic atunci când este posibil, cu excepția cazului în care solicitați un alt format.

Informațiile furnizate, precum și orice comunicare și măsuri luate în exercitarea de către Dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de Flexpresso S.R.L. gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de Dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Flexpresso S.R.L. poate:

 • (i) fie să perceapă o taxă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate;
 • (ii) fie să refuze să dea curs cererii.

Cookies

Cookies sunt date pe care un site le transfera pe hard-disk-ul computerului unui utilizator in scopul de a le stoca. Cookies sunt standard industrial si sunt folosite de cele mai multe site-uri, inclusiv de cel administrat de noi, usurand accesul permament al unui utilizator la un site. Aceasta tehnologie ne permite sa adaptam site-ul la nevoile dumneavoastra. Daca nu doriti informatii colectate prin utilizarea de Cookies, exista in multe browsere un procedeu simplu care va permite sa respingeti sau sa acceptati caracteristicile/functiile Cookies. Dar va rugam sa retineti ca Cookies ar putea fi necesare pentru a va putea furniza anumite facilitati ale serviciilor noastre on-line