Garantie Alfreo Minnie

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIE

1. Produsul ce face obiectul certificatului de garantie este fabricat in China, in conformitate cu normele in vigoare.

2. Garantia acordata produsului este de 24 luni pentru persoane fizice, respectiv 12 luni pentru persoane juridice, si incepe cu data facturarii de catre vanzator catre cumparator. Garantia se asigura in conformitate cu prevederile O.G. 21/92 si H.G. 394/95 aflate in vigoare, se aplica numai daca aparatul este folosit corespunzator (in concordanta cu manualul de utilizare) si este valabila numai insotita de factura de cumparare si certificatul de garantie, ambele in original.

3. Unitatea care efectueaza service-ul este SC FLEXPRESSO SRL. Pentru efectuarea reparatiilor de service in garantie cumparatorul este obligat sa se adreseze unitatii de service. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada cat produsul este in unitatea de service (timpul scurs de la data predarii produsului la service pana la data repunerii in stare de functionare a produsului). Prelungirea termenului de garantie se inscrie pe certificatul de garantie

4. Situatii care duc la pierderea garantiei produsului si repararea lui contracost:

- Nerespectarea conditiilor de manipulare, transport, pastrare, instalare, punere in functiune, utilizare si intretinere prevazute in manualul de utilizare sau in conditii ce contravin standardelor tehnice din Romania.

- Documentele de garantie nu sunt prezentate, au fost deteriorate/modificate sau sunt ilizibile.

- Aparatul prezinta deteriorari cauzate de accidente mecanice, lovituri, socuri, patrunderi de lichide, expuneri la foc, utilizare gresita sau neglijenta, schimbari ale starii aparatului, pastrarea in conditii improprii, desfaceri sau reparatii executate de catre personal neautorizat, defectiuni produse din cauze naturale (cutremure, inundatii etc.) sau accidente.

- Produsul a fost utilizat impreuna cu alte accesorii in afara celor recomandate de producator.

- Produsul a fost utilizat in alt regim decat cel casnic (de exemplu: pentru activitati profesionale – restaurante, bufete, hoteluri, pensiuni, servicii pentru populatie etc.).

- Neconcordanta intre seria de pe certificat si cea inscrisa pe produs.

- Orice modificare adusa certificatului de garantie dupa eliberarea acestuia, de catre o alta persoana, atrage dupa sine pierderea garantiei. Pierderea certificatului de garantie determina anularea garantiei produsului.

5. Necompletarea sau completarea incorecta a certificatului de garantie atrage dupa sine raspunderea vanzatorului.

6. Durata medie de utilizare a produsului este de 3 ani. SC FLEXPRESSO S.R.L. asigura contra cost reparatii in afara perioadei de garantie sau daca produsul a iesit din garantie pe toata durata medie de utilizare a produsului.

7. Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului si i s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare al produsului inclusiv existenta manualului de utilizare in limba romana. Cumparatorul a luat cunostinta de integritatea produsului.

8. In cazul defectarii produsului, cumparatorul va trebui sa se prezinte la sediul SC FLEXPRESSO SRL sau sa trimita produsul prin curier catre sediul SC FLEXPRESSO SRL si sa achite taxele aferente transportului.

OBLIGATIILE VANZATORULUI

-Vanzatorul are obligatia de a face demonstratia de functionare a produsului pe care il vinde.

-Vanzatorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul, in cazul in care produsul nu mai poate fi pus in functiune datorita unor vicii ascunse de fabricatie, fara costuri suplimentare pentru cumparator. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte, beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

Toate precizarile mai sus mentionate se completeaza cu prevederile O.G. nr. 21/92, modificata si completata, si H.G. 394/95 si vor fi considerate ca acceptate de parti prin semnarea prezentului document. De aceea, va rugam sa solicitati vanzatorului toate informatiile si lamuririle care v-ar putea fi utile.

CONDITII DE ACORDARE A GARANTIEI EXTINSE

Toate conditiile aferente garantiei legale care insoteste produsul, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului raman valabile si in cazul garantiei extinse de 12 luni.

Pentru a beneficia de garantia extinsa de 12 luni, Cumparatorul trebuie sa pastreze prezentul certificat impreuna cu certificatul de garantie original si factura de achizitie pe toata perioada celor 36 luni (24 luni garantie legala + 12 luni extragarantie).

Garantia extinsa intra in vigoare dupa expirarea garantie legale standard.

Pentru a beneficia de garantia extinsa de 12 luni, Cumparatorul trebuie sa prezinte prezentul certificat impreuna cu certificatul de garantie original si factura de achizitie (acestea fiind documentele care atesta dreptul la reparatii).

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, extragarantia de 12 luni nu se acorda.